Elegantní hra světel

První kolekce efektů Marvel 3D

Projekt, který reinterpretuje realismus mramorového efektu prostřednictvím modernosti trojrozměrných reliéfů.


Světlo si pohrává s matnými povrchy, vytváří hry a povznáší prostory.


Moderní, strukturovaný mramor s diskrétním a elegantním vzhledem. Kolekce blízká světu architektury, která nachází svůj výraz v souhře s betonovým a dřevěným efektem.